inMOTUS

Fysioterapi i Brønderslev

inMOTUS er latin og betyder: i bevægelse.

Bevægelse giver energi. Energi til store og små, unge og gamle, stærke og svage. Energi derhjemme og på jobbet, i aktivitet og sport, i hverdagen og til fest. Energi til dagen og hvile til natten, både til sommer og til vinter.

Bevægelse mindsker smerte, funktionsproblemer og uro, og styrker fysisk dit hjerte, muskler, knogler og meltalt dit overskud og velvære.

Bevægelse er det modsatte af stilstand, men ikke det modsatte af ro. I bevægelse kan vi opleve både fysisk og mental ro.

Bevægelse kan være langsom og hurtig. I et fysioterapeutisk behandlingsforløb skal der være plads til begge dele. Forløbet kan tage tid og give tid. Tiden giver indsigt, så der kan arbejdes hurtigt og målrettet. Bevægelsen må aldrig gå i stå.

Bevægelse er at flytte sig. Og man kan flytte sig fysisk med kroppen, men også fagligt med udvikling og fordybelse. Man kan flytte sig i tiden og med tiden. Vi kan flytte os alene og sammen.

Bevægelse er sundt – sundt dig og sundt for os

Vi ønsker at være en fysioterapiklinik i bevægelse