Nakke- og ryg

Vi tilbyder velkvalificeret behandling og træning for dig med nakke- og rygrelaterede problemer og smerter.

Vi holder os opdateret med nyeste viden og forskning, ligesom vi følger de nationalt udarbejdede kliniske retningslinier på området.

Behandlingsforløb:

Vi hjælper dig i den akutte fase med råd og vejledning i forhold til aflastning og bevægelse, med øvelser og behandling alt efter hvad der passer til dit behov.

Efter den akutte fase hjælper vi dig med vejledning og træning i forhold til at vende tilbage til dit tidligere funktionsniveau. Eller endda til et højere funktionsniveau.

Uddannelse:

Vi har videreuddannelse bl.a. inden for: 

MDT: Medicinsk Diagnostik og Tearpi (McKenzie). Muskuloskelatal fysioterapi. Mulligan konceptet og myofascielle behanmdlingsteknikker, som alle er metoder og behandlingsformer til fx:

  • Discusprolaps
  • Discusrelaterede smerter og symptomer
  • Genoptræning efter operation
  • Smerter i relation til degenerative forandringer (slidgigt)

Udvidet lænderygundersøgelse:

Vi har 2 fysioterapeuter som er uddannet til at udføre “Den udvidede lænderygundersøgelse” (ULRUS). Denne undersøgelse kræver en særlig henvisning med egen læge. Formålet er bl.a. at give praktiserende læger et hurtigt supplerende vurderingsgrundlag i udredningsfasen af forløb med komplicerede lænderygtilstande ved hjælp af en udvidet, evidensbaseret fysioterapeutisk rygundersøgelse med en efterfølgende udredningsrapport til lægen. Læs mere på https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/l‑muskel-skelet-system/laenderygundersoegelse/

Undersøgelsen foretages hos inMOTUS af Tine Winther Kyvsgaard og Line Rønnest Brath

GLA:D‑ryg

Som noget nyt tilbyder vi i 2019 GLA:D‑ryg. Det er et uddannelses- og træningsforløb til dig med langvarige og tilbagevendende rygsmerter, der påvirker hverdagen negativt. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU.  Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på samme måde som GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

Vi starter nye hold op flere gange om året. Kontakt klinikken for en individuel snak og undersøgelse om GLA:D ryg er noget for dig.