Skulder

Der finder flere typer skader i skulderen. Skuldersmerter skyldes ofte pga. traume eller overbelastningsrelateret, f.eks. impingement, frossen skulder, multidirektionel instabilitet og rotatorcuff læsion. Derudover kan skuldersmerter også opstå på grund af geriatriske årsager.

For at kunne varetage disse – og mange andre – skulderdiagnoser med den hel rette behandling skal vi have kendskab til skulderanatomien og undersøgelsen hertil. I den nedstående tekst kan dig orientere dig om:

-          Skulderens anatomi

-          Vores undersøgelsesmetode

-          Behandlingsmuligheder

-          Opstart af genoptræningsforløb efter sygehus

Anatomi

Skulderen består af en række af forskellige led:

-          Skulderleddet, som er forbindelsen mellem overarmen (humerus) og skulderbladet (scapula).

-          Skulderhøjdeleddet, som er forbindelsen mellem skulderbladet og kravebenet (clavicula).

-          Sternoklavikulærleddet, som er forbindelsen mellem kravebenet og brystbenet (sternum).

-          Thoracoscapulær leddet, som en muskulær forbindelse mellem skulderbladet og brystvæggen.

Disse led holdes sammen af et komplekst system af passive (knogle og ligamenter/ledbånd) og aktive (muskler) strukturer. Disse strukturer er årsagen til at vi har en funktionel, stabil skulder som vi flittig kan bruge til dagligt. For at skulderen kan arbejde optimalt er det en forudsætning at de passive og aktive strukturer kan samarbejde med hinanden. Igennem undersøgelsen tester vi hvilke strukturer der er årsag til dine skuldergener og kan herefter sammensætte et godt behandlingsforløb til dig.

Undersøgelse

Når du kommer ind til os starter vi med at snakke om hvilke problematikker din skulder giver dig og dagligdagens udfordringer. Vi vil gerne danne os et overblik over dine symptomer, din sygdom/skadeshistorie og hvilke mål vi skal arbejde henimod. Via samtalen får vi indikation for den videre fysisk undersøgelse. Herefter undersøger vi bl.a. din skulderbevægelighed, muskulaturen i skulderregionen og skulderstyrken for at få en yderligere indikation for fremadrettet behandlingsintervention til dig.

Vi har en række kliniske tests, som tester den underliggende patologi for dine symptomer. Disse tests kan deles op i smerteundersøgelse, instabilitet og årsagssammenhæng. Vores henblik med vores samtale, fysiske undersøgelse og kliniske tests er at kunne sammensætte den helt rigtige behandling til dig.

Behandling

Den rigtige behandling kan variere alt efter hvilken skade og/eller sygdom du kommer med. Derfor har vi en række hjælpemidler som vi kan bruge til at smertelindre dig, til at give dig stabilitet til skulderleddet, til at øge styrken og til at afspænde muskulaturen. Disse hjælpemidler kan være manuelle teknikker, forskellige tape-teknikker, shock wave, akupunktur og meget mere.

Skulderen er et komplekst led og derfor kan én behandlingsteknik oftest ikke stå alene. Behandlingen bliver af den grund et forløb, hvor vi løbende tilpasser tilgangen til netop din problematik og din udvikling. Således har vi mulighed for at give dig en effektiv behandling og efterfølgende vejlede dig i forebyggelse for at undgå tilbagevendende symptomer.

Genoptræning

Formålet med genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, er at du skal opnå samme grad af funktionsniveau som du havde før skaden eller at opnå bedst mulig funktionsevne. Sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan for dig, som sendes videre til os. Ud fra denne beskrivelse udfører vi en grundig undersøgelse og sætter ”baseline” for dit nuværende funktionsniveau. Vi vurderer hvilke tiltage der er behov for, for at kunne opnå bedst mulig tilvendelse til dit tidligere funktionsniveau.

Herefter starter vi genoptræningen op. Alt efter hvordan dit nuværende funktionsniveau og smerte er, kan du, som start, få hjemmeøvelser eller blive sat direkte i gang med et superviseret intens træningsforløb på klinikken. Dette vurderer du og fysioterapeuten sammen, således at du er tryg ved forløbet. Når genoptræningsforløbet afsluttes vil vi sammenligne din tidligere baseline med din ”nye” baseline, samt give dig vejledning om fremadrettede forebyggende tiltag.

Kilder:

-          Fysioterapeuten, NR 05 Marts 2009, ”Skulderdiagnostik”

-          https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/genoptraening-og-rehabilitering/genoptraening

-          Idrætsskadebogen, 1. udgave, 2. oplag, FADL’s forlag, 2007