Superbarn

Børn med sanseforstyrrelser

En velfungerende motorik har stor betydning for barnets udvikling både fysisk, socialt og mentalt.

En sund motorik styrker barnets:

 • Deltagelse i aktiviteter i skole og fritid
 • Selvværd – indre ro
 • Mentale og psykiske overskud
 • Mulighed for socialt samvær
 • Generelle sundhed
 • Forebyggelse af livsstilssygdomme og overvægt
 • Indlæringsevner

Vi foretager følgende test/undersøgelser på klinikken:

 • AIMS 0–1,5 år
 • Observationsskemaer 0–3 år
 • Spørgeskemaer til forældre, lærere og pædagoger til afdækning af sansemotoriske problemer
 • Kliniske observationer 3–6 år + 4–10 år
 • Movement ABC2, 4–12 år
 • Sensorisk profil, 3 år-voksen

Fysioterapi til motorisk usikre børn eller børn med sansemotoriske problemer tager udgangspunkt i test og undersøgelsesresultat. Vi udarbejder både mundtlig og skriftlig tilbagemelding.

På klinikken tilbyder vi individuelle træningsforløb og eller mindre holdtræning, – alt efter barns behov og formåen. Der udarbejdes ligeledes træningsforslag til hjemmebrug.