Parkinson

Stærk i naturen

Et sjovt alternativ til generel træning, vægttab eller specifik forebyggende træning.

Træning i det fri har i de seneste år fået dokumenteret en masse fordele. Det er bl.a. bevist at træning i det fri er stressnedsættende. Samt at træningen er bygget op så alle øvelser er funktionelle, dvs. alt træning er bygget op i forhold til at der arbejdes med egen kropsvægt og at der ikke bruges maskiner.

Vi går/løber ud til en af byens grønne områder – måske mødes vi lokalt ud i naturen.

Vi bruger naturen som træningsrum og træningsredskab – dvs. at det vi møder og finder derude bliver vores forhindringer og vægte.

Kom og oplev styrken i din krop, oplev fællesskabet og ikke mindst masser af lys og energi.   

Kørestolsfit

Varmtvandstræning

Vandtræning i varmtvandsbassin

En af fordelene ved varmtvandsbassin er vandets naturlige opdrift. Ved at være i vand fjerner vi tyngdekraftens nedtrækningsevne, og dermed vil vores kropsvægt føles mindre. Dette kan give vores krops led større bevægelsesfrihed, da muskulaturens belastninger ændres og mindskes. Samtidig med at opdriften har positive påvirkninger, er vandtemperaturen på 33–36 grader med til at afspænde og smertelindre på kropsled og muskulatur.

Når vi træner i vand, har vi kun vandet som vores modstandskraft. Det er let at tilpasse modstandskraften efter vores individuelle behov. Har vi behov for yderligere udfordring end vandet kan give os, kan vi f.eks. inddrage redskaber til at øge den muskulære modstand.

Til vandtræning vil vi fokusere på at:

  • Øge muskelstyrken og træne de stabiliserende muskler i hele kroppen
  • Arbejde med bevægeligheden i kroppens led.
  • Træne din balance

Træningstidspunkter:

Tirsdag: kl. 14.15 – 15.00 – i samarbejde med FOF

Tirsdag: kl. 14.15 – 15.00 – med lægehenvisning

Onsdag: kl. 17.55 – 18.40 – i samarbejde med FOF

Onsdag: kl. 18.45 – 19.30 – i samarbejde med FOF

Fredag: kl. 12.30 – 13.15 – i samarbejde med FOF

Fredag: kl. 13.30 – 14.15 – med lægehenvisning

Fredag: kl. 14.15 – 15.00 – med lægehenvisning

Sklerose hold

Træningsfokus er vedligeholdelse af nuværende funktionsniveau samt eventuel forbedring.

Træningen tager udgangspunkt i de kliniske retningslinjer. Vi udarbejder både individuelt tilpasset træningsprogram og fælles træning i maskiner/redskaber med fokus på styrke, kondition og balance/dual task.

Vores sklerose-patienter testes flere gange om året for at sikre kvalitet af træning og programmer.

Godt socialt sammenhold og plads til alle.

Vederlagsfri træning.

Til patienter med svært fysisk handicap kan der tilbydes individuel træning.

Balancetræning

Træn din balance – den er en vigtig del af din hverdag.

Det kræver bl.a. muskulær stabilitet over vores led for at korrigere og holde balancen – selv ved de mindste udfordringer i hverdagen.

Derudover får vi input fra mange af kroppens sanser, som sender signalerne videre til vores hjerne. Hjernen bearbejder herefter alle inputs og sender dem videre til vores muskler så de kan agere derefter.

Nakkehold

Træn dig fra nakkesmerter og hovedpine

Nakkesmerter giver uro, forstyrrer vores koncentration, vi bliver trætte og irritable.

Nakkesmerter kan skyldes flere ting. Som regel skyldes nakkesmerterne spændinger på grund af fejlbelastning og uhensigtsmæssig holdning. I sjældne tilfælde kan nakkesmerter være symptom på artrose/slidgigt, specifikke sygdomme eller følge efter skade.

Smerterne kan optræde som hold i nakken, udstrålende smerter og træthedsfornemmelse i skuldre og arme, spændinger og nedsat bevægelighed. Nakkesmerter kan også give spændingshovedpine, svimmelhed og ringende fornemmelse for øerne.

Ved at træne nakkens bevægelighed, styrke og stabilitet kan vi forebygge nakkesmerter og hovedpine. Det er vigtigt at musklerne er i balance, så de spænder og slapper af på de rigtige tidspunkter.

Vi træner med egen kropsvægt, små håndvægte, elastikker mm. På holdet gennemgår vi nakkens anatomi og bevægelser, og snakker desuden om andre medvirkende årsager til spændinger og hovedpine.

 

Ryghold

Genoptræning og forebyggelse - En stærk ryg har færre smerter

Det er vigtig at ryggen kan bevæge sig i alle retninger, og vi har specielt fokus på at træne bevægelser vi bruger mindst i dagligdagen, og som har tendes til at blive stive og smertepræget.

Styrke træningen vil især koncentrere sig om de små dybtliggende mave– og rygmuskler, som er med til at give stabilitet ved almindelig gøremål i løbet af dagen, samt de store globale muskelgrupper, som bevæger kroppen og indirekte giver stabilitet i ryggen.

Der vil også være udspændning af muskulaturen i og omkring nedre ryg og bækken.

Store bolde, små vægte, skumruller, TRX og elastikker er de primære redskaber, der benyttes i træningen og dermed får alle muskler i kroppen styrke.

Bevægelse og afspænding for gravide

Bevægelse under graviditeten er desuden sundt for fosterets udvikling.

Vi har fokus på:

Fysioterapi i denne sammenhæng sikrer dig den mest hensigtsmæssige træning under din graviditet og op til fødsel. Vi tager udgangspunkt i netop dit niveau, da graviditetsforløb påvirker kvinder forskelligt.

Hos fysioterapeuten har du også mulighed for at stille spørgsmål omkring eventuelle problematikker, smerter eller gener.

GLA:D‑ryg

Som noget nyt tilbyder vi i 2019 GLA:D‑ryg. Det er et uddannelses- og træningsforløb til dig med langvarige og tilbagevendende rygsmerter, der påvirker hverdagen negativt. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU.  Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på samme måde som GLA😀® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

Vi starter nye hold op flere gange om året. Kontakt klinikken for en individuel snak og undersøgelse om GLA😀 ryg er noget for dig.